Nordanger logo

Ivaretagelse av miljøet

For Nordanger Gulv AS er det overordnet at all aktivitet i selskapet skal ha fokus på ivaretagelse av miljøet. Vi har fokus på at all produksjon av våre gulv, skal ivareta miljøet, både på kort og lang sikt. Produksjon skal ikke være til skade for verken miljøet, menneskers helse eller for arbeidsmiljøet.

Nordanger Gulv AS skal til en hver tid følge gjeldene lover og retningslinjer for ivaretagelse av miljøet.

Nordanger Gulv AS informerer om produktenes egenskaper, om hva de er fremstilt av, og om testresultater som viser at produktene er fremstilt i henhold til gjeldende lover.

Nordanger Gulv AS oppfyller kravene som stilles for å oppnå BREEAM-NOR-godkjenning og kvalitetssikrer at underleverandører også innfrir BREEAM-NOR sine krav.

Vi bryr oss om miljøet!

NG17a-004 Dutch oak Beige
NG17B-003 Imperial Wood