Miljø

Nordanger Gulv AS produserer og selger gulv for prosjektmarkedet og offentlige miljøer. Våre gulv passer spesielt godt til bruk i lokaler med stor trafikk og høy belastning. Gulvene har lang levetid, er enkle å vedlikeholde og har et stort utvalg lekre designs. For Nordanger Gulv AS er det overordnet at all aktivitet i selskapet skal ha fokus på ivaretagelse av miljøet.

Nordanger Gulv AS har fokus på at all produksjon av våre gulv, skal ivareta miljøet, både på kort og lang sikt. Produksjon skal ikke være til skade for verken miljøet, menneskers helse eller for arbeidsmiljøet.

Nordanger Gulv AS skal til en hver tid følge gjeldene lover og retningslinjer for ivaretagelse av miljøet.

Nordanger Gulv AS informerer om produktenes egenskaper, om hva de er fremstilt av, og om testresultater som viser at produktene er fremstilt i henhold til gjeldende lover.

Nordanger Gulv AS oppfyller kravene som stilles for å oppnå BREEAM-NOR-godkjenning og kvalitetssikrer at underleverandører også innfrir BREEAM-NOR sine krav.